Спецконтроль переміщення товарів через кордон

Спецконтроль переміщення товарів через кордон

розміщено в: Новини | 0

Протидія незаконному переміщенню товарів через державний кордон України – одне з пріоритетних державних завдань. Для його виконання Кабмін утворив при Мінфіні Міжвідомчий цільо­вий центр і 20 спільних мобільних груп, головною функці­єю яких є запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи.

До складу центру і мобільних груп входять представники Державної фіскальної служби, Державної прикордонної служби та Національної поліції. Центр для вирішен­ня питань, пов’язаних з порушенням митного законодавства, має право доступу до баз даних різних служб, надсилання запитів до центральних і місцевих органів виконавчої влади з метою отри­мання потрібної інформації тощо.

Центр організовує та координує діяльність мобільних груп, визначає порядок їхньої роботи. Мобільні групи виконують доручення центру цілодобово на всій митній території України. При цьому вони мають право безпере­шкодного доступу до всіх зон митного контролю та пунктів про­пуску для автомобільного, залізничного, морського (річкового) та авіаційного сполучення. У своїй діяльності мобільні групи вико­ристовують засоби зв’язку, технічні засоби митного контролю, засоби фото-, відеофіксації.
Усі питання щодо роботи центру та мобільних груп урегульовані постановою КМУ “Питання протидії незаконному переміщенню това­рів через державний кордон України” від 08.06.2016 р. N8371, яка набула чинності 15.06.2016 р.
 

За даними бюллетеню "Огляд цін українського та світового товарних ринків" №8/2016

Думки читачів