Державний класифікатор продукції ДК 016:2010

Державний класифікатор продукції ДК 016:2010

розміщено в: Матеріали | 0

Інформуємо, що Державний класифікатор продукції і послуг ДК 016:2010 прийнятий наказом Держспоживстандарту України № 457 від 11.10.2010.

При цьому встановлення кодів згідно із класифікатором є одним зі статутних видів діяльності Запорізької ТПП.

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ
ДК 016:2010

Державний класифікатор продукції та послуг (далі – ДКПП) – систематизоване зведення назв угруповань продукції та послуг, кодування яких побудовано на ієрархічній системі класифікації.

ДКПП:

  • згармонізовано зі Statistical classification of Products by Activity (CPA) (Статистичною класифікацією продукції та послуг за видами діяльності) редакції 2008 року до рівня підкатегорій, а також з PRODucts of the European COMmunity (PRODCOM) (Переліком промислової продукції Європейського Союзу) редакції 2008 року на рівні позицій;
  • узгоджено з ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” (далі – КВЕД). У ДКПП продукція/послуга – це результат окремого виду економічної діяльності відповідно до КВЕД, тобто кожному угрупованню видів економічної діяльності за КВЕД на ієрархічних рівнях “секція – клас” відповідає угруповання (одне чи кілька) продукції, яка є результатом його виконання;
  • пов’язано з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТЗЕД), що відображено через посилання на відповідні коди УКТЗЕД.

Ведення ДКПП здійснює Державне підприємство “Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем” Держспоживстандарту України.

Перш за все ДКПП призначений вирішувати такі основні завдання:

  • виконувати комплекс облікових функцій щодо продукції та послуг у межах робіт стосовно державної статистики;
  • складати міжгалузевий баланс виробництва й розподілу продукції та послуг відповідно до системи національних рахунків;
  • забезпечувати функціювання системи оподаткування суб’єктів господарювання;
  • провадити зіставлення національних статистичних даних з даними країн Європейського Союзу;
  • використовувати коди продукції та послуг в нормативних документах і сертифікатах відповідності.

Крім цього, ДКПП може бути основою для галузевих класифікацій (класифікаторів) продукції/послуг.

Об’єкт класифікації в ДКПП – продукція та послуги, які є результатом економічної діяльності.

Усю продукцію та всі послуги галузей економіки – сільського господарства, рибного господарства, добувної промисловості, переробчої промисловості, будівництва, страхування, торгівлі тощо – згруповано в секції (усього 21 секція), які позначено великими літерами латинської абетки (від A до U).

ДКПП складається з трьох блоків:

Перший блок – блок ідентифікації, який побудовано за ієрархічною системою кодування із застосуванням літерно-цифрового коду. Літерні познаки секцій не використано безпосередньо для ідентифікації продукції та послуг, їх наведено лише для зручності користування. Подальший розподіл секцій на розділи, групи, класи, категорії, підкатегорії, позиції, типи й підтипи позначено цифровими кодами.

Загальна структура цифрових кодів для утворення класифікаційних угруповань у ДКПП відповідає такій схемі:
ХХ – розділ
ХХ.Х – група
ХХ.ХХ – клас
ХХ.ХХ.Х – категорія
ХХ.ХХ.ХХ – підкатегорія
ХХ.ХХ.ХХ-ХХ – позиція
ХХ.ХХ.ХХ-ХХ.Х – тип
ХХ.ХХ.ХХ-ХХ.ХХ – підтип

Приклад:

32 – розділ “Вироби промислові, інші”

32.5 – група “Інструменти і приладдя медичні та стоматологічні”

32.50 – клас “Інструменти і приладдя медичні та стоматологічні”

32.50.2 – категорія “Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та ортопедичні пристрої”

32.50.22 – підкатегорія “Суглоби штучні; пристрої ортопедичні; зуби штучні; деталі для протезування зубів; частини тіла штучні, н. в. і. у.”

32.50.22-39 – позиція “Пристрої ортопедичні, шини та інші пристрої для лікування переломів”

32.50.22-39.1 – тип “Системи ортезів на хребет”

32.50.22-90.11 – підтип “Ортези на крижово-клубовий відділ хребта”.

Літерні познаки та цифрові коди ДКПП на рівні шести знаків цілком відповідають познакам і кодам СРА.

Другий блок – блок назв класифікаційних угруповань. Цей блок на рівні до шести знаків включно складається з назв, які є тотожним перекладом відповідних назв класифікаційних угруповань СРА.

Сьомий і восьмий знак десятизначного коду для секцій B і C відповідають кодам продукції за переліком PRODCOM. Для інших секцій ДКПП на місці сьомого та восьмого знаку проставлено нулі.

Блок назв класифікаційних угруповань на рівні восьми знаків для секцій B і C складається з назв, які є тотожним перекладом відповідних назв класифікаційних угруповань PRODCOM.

Цифрові коди на рівні десяти знаків призначено для докладності видів продукції та послуг з урахуванням особливостей економічної діяльності в Україні.

Третій блок – блок перехідних ключів, який складається з кодів класифікації УКТЗЕД, згармонізованої з Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) (Згармонізованою системою опису та кодування товарів) та Combined Nomenclature (CN) (Скомбінованою номенклатурою). У блоці відображено відповідність класифікації продукції ДКПП класифікації товарів в УКТЗЕД.

Для тих підтипів ДКПП, які мають посилання на УКТЗЕД, визначення термінів і опис продукції наведено в Поясненнях до УКТЗЕД.

У назвах об’єктів класифікаційних угруповань ДКПП використано одиниці вимірювання згідно з національним класифікатором ДК 011-96 “Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку”.

Для зручності пошуку в ДКПП конкретних видів продукції чи послуг складено абетковий покажчик ключових слів для кожної секції окремо.

Скорочення, які використовуються в ДКПП:

А – ампер

В – вольт

Вт – ват

г – грам

Гц – герц

К – градус Кельвіна

кВ – кіловольт

кВ·А – кіловольт-ампер

кВ·Ар – кіловольт-ампер реактивний

кВт – кіловат

кг – кілограм

кН – кілоньютон

л -літр

м – метр

м2 – квадратний метр

м3 – кубічний метр

мас. % – відсоток умісту за масою

мл – мілілітр

мм – міліметр

МПа – мегапаскаль

об. % – відсоток умісту за об’ємом

° C – градус Цельсія

см – сантиметр

см2 – квадратний сантиметр

см3 – кубічний сантиметр

т – тонна

Скорочення “н. в. і. у.” означає “не введені в інші угруповання”.

Думки читачів