Зміни в технічному регулюванні: кого це стосується?

Зміни в технічному регулюванні: кого це стосується?

розміщено в: Новини | 0

Промисловий безвіз це тема, яка обговорюється сьогодні досить часто. Кого торкнуться зміни? Як це вплине на тих, хто виготовляє та розповсюджує продукцію на ринку?
 
«Промисловий безвіз» це поняття, яке застосовується, коли мова йде про підготовку до підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції (АСАА). Угода дасть змогу вітчизняним експортерам вільно продавати продукцію на ринку ЄС без додаткової сертифікації.
 
Згідно Угоди про асоціацію, взаємне визнання сертифікатів буде поширюватися на 27 категорій продукції. Крім економії часу та коштів експортерів на проходження сертифікації, угода ACAA з ЄС призведе до поліпшення іміджу продукції madeinUkraine, полегшить Україні доступ на інші глобальні ринки та збільшить привабливість України.
 
Україна адаптує законодавство до гармонізованого законодавства ЄС. Це стосується не тільки для виробництва продукції на експорт, але й для внутрішнього ринку – національне законодавство наближується до європейського. Технічні регламенти, стандарти та принципи доведення відповідності базуються на європейському законодавстві. Сьогодні виробник товарів для внутрішнього ринку вже повинен використовувати нове, гармонізоване з ЄС, законодавство.
 
У разі експортування продукції до країн ЄС юрисдикція ЄС не поширюється на Україну, і тому імпортер несе відповідальність, ніби він є виробником. Тому необхідно переконати імпортера у відповідності своєї продукції і надати докази відповідності. Більш того, даний обов’язок може перерости у відповідальність, оскільки незабезпечення відповідності може потягнути за собою накладання на виробника фінансових санкцій та відкликання продукції з ринку з відшкодуванням споживачам повної вартості придбаних ними продуктів, а у виключних випадках – навіть ув’язнення недбалих працівників виробника. Така відповідальність має місце не лише, коли продукція пропонується до реалізації, а й протягом 10 років після останнього розміщення продукції на ринку.
 
Компанія може сама доводити відповідність продукції та оформляти декларацію про відповідність (DeclarationofConformity – DoC), якщо тільки застосовне законодавство не вимагає залучення незалежного органу оцінювання відповідності для підтвердження відповідності деяким або всім вимогам. Навіть якщо орган оцінювання відповідності (ООВ) видає сертифікат відповідності, виробник залишається зобов’язаним забезпечувати відповідність і несе відповідальність за її відповідність.
 
Виробник зобов’язаний підготувати документацію, що доводить відповідність всім застосовним вимогам. Байдуже, відповідає чи не відповідає продукт встановленим вимогам, якщо документи, що доводять відповідність, відсутні. Якщо виробник (або імпортер) не може негайно надати таку документацію, він несе за це відповідальність.
 
Існує обов’язок щодо простежуваності процесу виробництва та продукції. Це означає, що у разі виявлення дефекту, його можна простежити з точністю до певної партії продукції (так щоб можна було відкликати лише цю партію) або певного постачальника сировини виробникові. Це положення поширюється також й на зовнішнє випробування. Мають існувати акредитовані лабораторії (тобто лабораторії, які ухвалені на виконання тестів і є міжнародно визнаними для даної цілі), так щоб у разі виникнення необхідності у калібруванні техніки або перевірки результатів вимірювань (метрології), такі послуги надавалися акредитованими органами метрології, які перевіряються національними органами та є членами міжнародних організації.
 
Кроки, які має виконати виробник, щоб довести свою відповідність вимогам законодавства щодо безпечності продукції
 
Перш за все виробник має з’ясувати, яке саме законодавство є застосовним до його продукції і зрозуміти сферу дії цього законодавства.
 
Потім виробник збирає інформацію та ознайомлюється з настановами про те, як впливає законодавство на його продукцію, і як забезпечити відповідність продукції законодавству.
 
Далі виробник з’ясовує, чи існують гармонізовані стандарти, які охоплюють деякі чи всі застосовні до його продукції вимоги. Попри відсутність обов’язку застосовувати гармонізовані стандарти, більшість компаній віддає перевагу їх застосуванню з огляду на презумпцію відповідності. Це означає, що якщо виробник застосовує гармонізовані стандарти так, як це передбачено, і при цьому тим не менш виявлено невідповідність його продукції, органи ринкового нагляду в цьому випадку зроблять припущення про наявність стандарту, і виробник не нестиме відповідальність, оскільки відповідальність пов’язуватиметься зі стандартом, який був ухвалений й опублікований.
 
Після цього виробник виконує оцінку відповідності, яка може передбачати застосування гармонізованих стандартів або інших заходів, таких як переконструювання продукції, зміна постачальників на таких, які можуть довести відповідність своєї сировини,  розміщення на продукції наклейок з попередженнями чи надання користувачам інструкцій з безпеки.
 
Нарешті, виробник готує єдиний набір повної документації, що доводить відповідність продукції встановленим вимогам, оформлює декларацію про відповідність і розміщує на продукції будь які позначки, що вимагаються, як-то: позначку СЕ або позначку “склянка з виделкою”.
 
Європейські нормативні акти в сфері стандартизації зобов’язують товаровиробника мати технічну документацію, яка б підтверджувала відповідність продукції, що імпортується вимогам гармонізованих стандартів. Етап підготовки такої документації завершує процедуру оцінки відповідності та дозволяє виробнику по її закінченню перейти до підписання декларації.
 
Таким чином, наявність технічної документації у експортера є сигналом для його потенційних контрагентів на території ЄС про готовність до постачання продукції, і, свого роду, пропуском на внутрішній європейський ринок.
 
Повна процедура оцінки відповідності продукції вимогам технічних директив є досить витратною для експортера і в більшості випадків вимагає участі технічного консультанта. Компенсація витрат на залучення консультанта на етапі підготовки технічної документації дозволить товаровиробникам перерозподілити свої фінансові ресурси і направити більшу їх частину безпосередньо на адаптацію продукції до вимог ЄС.

Ми готові допомогти розібратися Вам у цьому на тренінгу «Як довести, що Ваша продукція відповідає технічним вимогам ЄС», який відбудеться 17-18 лютого 2020 р.

 
Як учасник тренінгу, Ви дізнаєтеся:

  •  як знайти регуляторні вимоги, які стосуються конкретної продукції;
  •  як визначити чинники небезпеки;
  •  як знайти та визначити необхідні стандарти;
  •  як підготувати документацію, що доводить відповідність;
  •  як складати технічний файл і декларацію про відповідність;
  •  як маркувати свою продукцію.

 
Тренінг проводитимуть фахівці ТПП України – сертифіковані консультанти і тренери з експорту до ЄС і технічної
відповідності.
 

Купити квиток

 
 
Кількість місць обмежена!

Думки читачів