Експертиза товарів непродовольчої групи

 • Експертиза мінеральних добрив
 • Експертиза скла та кришталю
 • Експертиза хімічної продукції
 • Експертиза лісоматеріалів та лісопродукції
 • Експертиза нафтопродуктів та продуктів нафтопереробки
 • Експертиза медикаментів
 • Відбір зразків / проб для лабораторних іспитів
 • Експертиза інших видів товарів непродовольчої групи

Експертиза товарів продовольчої групи

 • Експертиза зернових
 • Експертиза плодоовочевої продукції
 • Експертиза риби замороженої
 • Експертиза етилового спирту
 • Експертиза какао-бобів
 • Відбір зразків / проб для лабораторних іспитів
 • Експертиза інших видів товарів продовольчої групи
 • Експертиза обладнання
 • Експертиза устаткування/обладнання

Недержавна експертиза в галузі експортного контролю

 • Недержавна експертиза товарів в галузі експортного контролю (товари подвійного призначення)

Радіологічна експертиза

 • Експертиза з визначення радіоактивності, вибухобезпеки та засміченості
 • Дозиметричний контроль вантажів (доза гама-, бета- випромінювання)з оформленням та видачею радіологічних сертифікатів

Експертиза підтвердження власного виробництва

 • Оформлення сертифіката продукції власного виробництва для підприємств з іноземними інвестиціями
 • Встановлення виробництва товарів/виконання робіт/надання послуг суб’єктом господарювання, розташованим на території України
 • Експертиза, що повязана з переробкою імпортної сировини на митній території України

Детальніше

Цінова експертиза

 • Експертиза цінових умов зовнішньоекономічних контрактів
 • Підтвердження вартості продукції при експорті з України до країн ЄврАзЕС (експертиза калькуляції продукції)
 • Експертиза з визначення відповідності цін (контрактних, тендерних пропозицій тощо) рівню ринкових  цін на внутрішньому ринку України
 • Експертиза інша, аналіз, розрахунок-обѓрунтування, визначення відповідності цін тощо відповідно до конкретного замовлення замовника

Довідкова цінова інформація

 • Цінова довідка (світові, біржові, довідкові, експортні, імпортні, індикативні, прейскурантні тощо ціни (котирування) на  сировину, продукцію тощо на ринку України або на світових ринках
 • Ціновий моніторинг відповідно до конкретного замовлення замовника

Детальніше 

Оцінка об’єктів у матеріальній формі

 • Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них
 • Оцінка машин  і обладнання
 • Оцінка колісних транспортних засобів
 • Оцінка літальних апаратів
 • Оцінка судноплавних засобів
 • Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність

Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав і нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності

 • Оцінка цілісних майнових комплексів
 • Оцінка цілісних паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)
 • Оцінка прав на ОПІВ

Детальніше 

Патентно-інформаційний пошук

 • Перевірка знаків для товарів і послуг та промислових зразків на новизну

Реєстрація знаку для товарів і послуг

 • Реєстрація знаків для товарів і послуг (складання, подання і супровід заявок у процесі їх розгляду й експертизи в Українському інституті промислової власності та отримання свідоцтв про реєстрацію знаків)

Реєстрація промислового зразка

 • Патентування промислових зразків

Реєстрація корисної моделі

 • Реєстрація корисної моделі

Експертний супровід дій з ОПІВ

 • Продовження терміну дії свідоцтв на знаки для товарів і послуг та підтримання чинності патентів на промислові зразки
 • Складання та реєстрація договорів передачі прав і ліцензійних договорів на знаки для товарів і послуг
 • Підтримання чинності патентів на промислові зразки

Детальніше 

Експертиза з визначення коду товару

 • Визначення коду товару за УКТЗЕД

Експертиза з визначення коду послуги/виду діяльності

 • Визначення коду послуги/виду діяльності за ДКПП (КВЕД)
 • Визначення коду послуги/виду діяльності за іншими класифікаторами 

Детальніше 

Товарна нумерація

 • Розробка штрихових кодів;
 • Підготовка документів на членство в Асоціації Товарної Нумерації України “GS1-Україна”
 • Підготовки і видачі документів на присвоєння ідентифікаційних номерів GS1
 • Підготовка документів для реєстрації в системі GS1
 • Підготовка документів для перереєстрації в системі GS1
 • Проведення верифікації друкованого штрихового позначення
 • Підготовка документів на відновлення членства анульованого учасника Асоціації “GS1-Україна”
 • Надання інформаційно-консультаційних послуг зі штрихового кодування
 • Присвоєння Глобального номера розташування – GLN.
 • Укладання додаткових угод для роботи за льготними тарифами
 • Оформлення документів для надання ідентифікаційниї кодів EАN-UCC;
 • Надання нормативних документів України по штриховому кодуванню
 • Пошук виробника товарів по штриховому коду будь-якої країни світу
 • Перевірка якості печаті штриховиїх кодів, рекомендації по розміщенню та тарі та упаковці
 • Надання консультацій по транспортной етикетці

Cертифікація відповідності продукції

 • Сертифікація продукції на відповідність вимогам НТД
 • Експертиза відповідності вимогам технічних регламентів
 • Cприяння у пошуку уповноваженої організації на проведення робіт з сертифікації СЕ

Розробка і сертифікація СМЯ

 • Сертифікація систем менеджменту якості на відповідність вимогам стандартів ISO та ДСТУ
 • Розробка на підприємствах (організаціях) систем менеджменту якості на відповідність вимогам стандартів ISO та ДСТУ
 • Методична допомога щодо впровадження національних та міжнародних стандартів з систем менеджменту якості, безпечності харчових продуктів, екологічного менеджменту згідно з вимогами стандартів ISO та ДСТУ

Детальніше 

Експертиза будівельна

 • Експертиза проектно-кошторисної документації
 • Експертиза технічного стану будівель та споруд
 • Експертиза фактично виконаних будівельних робіт
 • Будівельно-технічна та оціночно -будівельна експертиза
 • Енергетичний аудит будівель та споруд
 • Технічна інвентаризація

Детальніше 

Експертиза умов проведення переговорної процедури

 • Довідка щодо наявності (відсутності) виробництва товарів, робіт, послуг в Україні
 • Довідка про єдиного виробника/ постачальника продукції (товарів/ робіт послуг)

Експертно-аналітичне дослідження

 • Аналітичні огляди внутрішнього та закордонних ринків товарів та послуг.
 • Маркетингові дослідження внутрішнього та закордонних ринків товарів та послуг
 • Визначення переліку Директив ЄС, європейскьих та міжнародних стандартів, вимоги яких поширюються на продукцію підприємства

Інформаційно-консультаційні послуги

 • Фактографічна довідка з різноманітних напрямів ділової інформації: статистичні, економічні, фінансово-валютні дані та показники
 • Консультаційно-аналітична довідка з широкого кола питань, яка вимагає професійних знань, спеціального опрацювання, аналітики, обґрунтування

Експертне супроводження публічних закупівель

 • Надання практичної допомоги щодо складання технічної документації відповідно до вимог українського законодавства
 • Консалтінгові послуги при проведенні та або участі у процедурі державних закупівель
 • Тендеріст на день

Комплексні наукові та науково-правові експертизи

 • Комплексна наукова експертиза
 • Науково-правова експертиза
 • Науково-практична експертиза

Правова і економічна експертиза

 • Експертиза нормативно-правових актів
 • Оформлення сертифікатів форс-мажорів
 • Експертиза щодо істотних змін обставин договорів
 • Експертиза внутрішніх та зовнішньоекономічних договорів
 • Експертиза комерційних документів зовнішньоекономічної діяльності
 • Експертиза надійності та фінансової стійкості підприємства
 • Медіація