В структурі послуг, які надає патентне бюро, левову частку займають послуги, пов’язані із реєстрацією торгових марок.

Торгові марки, або знаки для товарів та послуг у термінах Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», є найбільш розповсюдженими об’єктами права інтелектуальної власності. Такі знаки вирізняють товари одних виробників серед таких самих або споріднених з ними товарів інших виробників.

Право на реєстрацію власної торгової марки має будь-яка фізична або юридична особа, їх об`єднання або правонаступники. Реалізація цього права засвідчується відповідним охоронним документом – свідоцтвом, яке видається від імені держави.

Наш патентне бюро виступає у ролі посередника між замовником і державою щодо реєстрації знака для товарів і послуг. Експерти бюро самостійно здійснюють перевірку знака на придатність до реєстрації та від імені замовника на підставі довіреності виконують усі формальні дії, пов’язані із подачею заявки та листуванням із ДП «Український інститут промислової власності».


Клієнти нам довіряють вирішення своїх проблем:

(хмара тегів генерується автоматично на основі текстів електронних заявок в системі online.e-tpp.org)


Перейти до інших послуги