Назва послуги Одиниця виміру Тариф
Експертиза кількості за експерто/годину 370
Експертиза якості за експерто/годину 370
Експертиза кількості/якості за експерто/годину 370
Експертиза товарів переробки за експерто/годину 370
Експертиза підтвердження власного виробництва за експерто/годину 370
Радіологічна експертиза за експерто/годину 370
Недержавна експертиза товарів в галузі експортного контролю
(товари
подвійного призначення)
за експерто/годину 370
Назва послуги Одиниця виміру Тариф
Експертиза вартості за експерто/годину 370
Експертиза цінових умов ЗЕД за послугу 2960
Назва послуги Одиниця виміру Тариф
Будівельно-технічна експертиза за експерто/годину 370
Назва послуги Одиниця виміру Тариф
Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі
земельних ділянок та майнових прав на них.
за експерто/годину 370
Оцінка колісних транспортних засобів за експерто/годину 370
Оцінка машин і обладнання за експерто/годину 370
Оцінка літальних апаратів за експерто/годину 370
Оцінка судноплавних засобів за експерто/годину 370
Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів,
майнових
прав і нематеріальних активів, у тому числі оцінка
прав на об’єкти
інтелектуальної власності
за експерто/годину 370
Назва послуги Одиниця виміру Тариф
Патентно-інформаційний пошук за послугу 1850
Реєстрація знаку для товарів і послуг за послугу 1850
Реєстрація промислового зразка за послугу 2590
Реєстрація корисної моделі за послугу 3700
Продовження строку реєстрації знаку для товарів і послуг за послугу 740
Складання та реєстрація договорів передачі прав і ліцензійних
договорів
на знаки для товарів і послуг
за послугу 1110
Назва послуги Одиниця виміру Тариф
Визначення коду послуги/виду діяльності за ДКПП (КВЕД) за експерто/годину 370
Визначення коду послуги/виду діяльності за іншими класифікаторами за експерто/годину 370
Назва послуги Одиниця виміру Тариф
Послуги зі штрихового кодування за експерто/годину 370
Сертифікація відповідності продукції за експерто/годину 370
Сертифікація систем менеджменту якості на відповідність вимогам
стандартів
ISO та ДСТУ
за експерто/годину 370
Розробка на підприємствах (організаціях) систем менеджменту
якості
на відповідність вимогам стандартів ISO та ДСТУ
за експерто/годину 370
Назва послуги Одиниця виміру Тариф
Експертиза умов проведення переговорної процедури за експерто/годину 370
Довідка про єдиного виробника/ постачальника продукції (товарів/
робіт
послуг)
за експерто/годину 370
Експертно-аналітичне дослідження за експерто/годину 370
Назва послуги Одиниця виміру Тариф
Комплексні наукові та науково-правові експертизи за експерто/годину 370

 

  • Тарифи діють з 01.01.2021
  • Тарифи наведено в національній валюті з урахуванням ПДВ
  • Фактична вартість послуг визначається на підставі тарифів з урахуванням
    терміновості,
    віддаленості і складності